Zevensprong

Zevensprong

Gewicht: Zwaar

Beschrijving: De gestrafte krijgt 7 minuten de tijd om 7 pinten ad fundum uit de drinken. Per overschreden minuut wordt een bijkomende pint gezet. Bij elke aangesneden pint zingt de corona: “Waar is de eerste, de eerste, de eerste, waar is de eerste van de zevensprong?” indien de pint correct werd geledigd vervolgt men met “Daar is de eerste, de eerste, de eerste, daar is de eerste van de Zevensprong.” Vervolgd door “Waar is de tweede, de tweede, de tweede, waar is de tweede van de Zevensprong?” etc… tot en met de zevende. Opgelet: indien er meer dan zeven pinten dienen gedronken te worden wordt deze verdergezet in telling tot de Praeses of Meester deze beëindigt.

Wijze van uitvoering: Drinken ad fundum mét formaliteiten binnen de vooropgestelde tijdspanne.
Varianten: Geen

Geschiedenis: Vermoedelijk afkomstig van het liedje “Heb je al gehoord van de zeven, de zeven, heb je al gehoord van de Zevensprong?”