Vice-Praeses

Vice-Praeses

Alias: Vice / Tweede / Schaduwpraeses / Rechterhand / Ondervoorzitter / Praeses in Absentia
Rol: Controlerende/aansturende/aangestelde Functie
Mandaat: 1 Academiejaar

Interpretatie: De Vice-Praeses is de plaatsvervanger van de praeses en heeft exact dezelfde rechten en plichten toebedeeld behoudens enkele uitzonderingen. In de regel is hij/zij dus de rechterhand van de praeses. Bij het niet aanwezig zijn van de praeses zal hij/zij deze rol opnemen voor de duur van de afwezigheid. De vice-praeses staat in voor de continuïteit van de club en houdt zich bij gewone werking bezig met de interne samenhang van de club en tucht. De functie van vice-praeses bereidt idealiter de doorgroei naar praeses voor het volgende academiejaar voor en wordt in de regel ook niet toevertrouwd aan personen zonder ervaring.

Rechten: deze lopen gelijk aan deze van de praeses voor de duurtijd van de afwezigheid van de praeses. Bij aanwezigheid van de praeses heeft de vice-praeses het recht gehoord te worden inzake beslissingen. Tijdens de aanwezigheid kan hij/zij zelf aansturen en aanstellingen maken die later bekrachtigd moeten worden door de praeses.

Plichten: de Vice-Praeses moet de praeses ten alle tijden met raad en daad bijstaan en kan (voorlopige) beslissingen nemen op het moment dat dit nodig is – later moet de praeses dit wel bekrachtigen. Hij/zij fungeert ook als vertrouwenspersoon voor de andere leden van het Praesidium en de leden.
Oorsprong: de Vice-Praeses is een functie die eerst per absentia (afwezigheid) informeel bestond en later een permanent karakter aannam. In die zin was hij/zij dus eerst een aangestelde van de praeses (zie praeses). In Latijn bestaat de term Magister Equitum: dit is de rechterhand van de leidinggevende maar kon ook autonoom functioneren wat ongeveer overeenkomt met contouren van de vice-praeses.

Evaluatie: de vice-praeses moet er mede voor zorgen dat de club efficiënt functioneert, problemen op korte en lange termijn oplost, verantwoordelijkheid neemt voor tijdens aanstelling genomen beslissingen en de interne tucht/samenhangt van het Praesidium garandeert. Hij/zij draagt echter niet de eindverantwoordelijkheid. Het gedrag van de vice-praeses gedurende het jaar moet aanleiding geven tot de functie van praeses.