Taberna

Taberna

Alias: Bar. Op de buitencampus van de UAntwerpen bestaan beide functies die een letterlijke vertaling van elkaar zijn en dus dezelfde functie invulling impliceren.
Rol: De Taberna staat in voor de goede verstandhouding tussen club en stamcafé.
Mandaat: 1 Academiejaar

Interpretatie: In een letterlijke betekenis waarin het zich ook onderscheidt van de Praegustor, betreft het een persoon die ook barmedewerker is in het stamcafé of op eigen events, de figuurlijk en praktische interpretatie van de functie is het kennis nemen van het reilen en zijlen binnen het stamcafé of locatie van events (cfr. TD’s, KP in Wilrijk). Een verbindingspersoon tussen het stamcafé en club netals de Praegustor dus.

Rechten: De Taberna heeft het recht om tijdens vergaderingen inspraak te hebben omtrent aspecten die betrekking hebben met events georganiseerd in het stamcafé alsmede met de algemene gang van zaken en relatie met dit café. Deze rechten deelt hij met de Praegustor die een gelijkaardige functie uitoefent.

Plichten: De Taberna staat onder de praeses en dient als dusdanig de Praeses bij te staan. Hij dient zich echter ook bewust te zijn van de relatie in het café alsmede wat er leeft en tevens aldaar te werken eventueel. Deze zaken maken integraal deel uit van zijn functie en hebben relatie tot zijn/haar rechten op vergaderingen.

Oorsprong: zonder bier geen vertier ?

Evaluatie: De Taberna dient dus verantwoording af te leggen aan de Praeses, speelt een verbindingsrol tussen de club en het stamcafé en speelt een adviserende rol om de club op dezelfde golflengte met haar stamcafé te houden.