Sport

Sport

Alias: Sport Praeses (= voorzitter/leider van de Sport)
Rol: Het organiseren van sportieve evenementen voor de leden en sympathisanten. Door middel van de Sportcompetities georganiseerd door de UA ofwel door eigen georganiseerde sportieve events.
Mandaat: 1 Academiejaar

Interpretatie: De Sport praeses kent een gelijkaardige rol aan de Event of Feest met het subtiele verschil dat het sportieve events betreft.

Rechten: Gelijkaardig aan die van de Event of Feest

Plichten: Gelijkaardig aan die van de Event of Feest

Oorsprong: De Sport praeses kent geen echt equivalent historisch gezien. Hoewel sport events wel altijd al gebruikt werden als ontspanningsmiddel voor het volk. De latijnse spreuk ‘panem et circenses’ (= brood en spelen) getuigt hiervan, alsmede de verscheidene arena’s zoals historisch het Colloseum of een Hippodroom alsook een huidig stadium. ‘Panem et Circenses’ is een uitdrukking die vooral de spot drijft met hoe Romeinse politici omgingen met het volk. Namelijk de basisbehoefte van eten voorzien en spelen voor hen te organiseren zodat ze zich kunnen amuseren, een goedkope manier van politiek voeren aldus Juvenalis, gelijkaardig in interpretatie als Marx zijn uitspraak ‘opium van het volk’. Waarbij de mensen religie wordt voorgehouden om een deugdelijk leven te leiden terwijl religie binnen deze kritiek gecreëerd is door en voor de mens en dus niet eigen is aan de natuur.
Terug naar de kern, Het feit dat er veel kritiek op bestond en sterke tegenkantingen werden gemaakt, impliceert alleen dat het een belangrijk onderdeel is van de gemeenschap. Ontspanning voor de mensen aanbieden is een eenvoudige manier om ze te laten plezieren waarop deze mensen, de club of politicus goed gezind gaan worden.

Evaluatie: Gelijkaardig aan die van de Event