Scriptor

Scriptor

Alias: Notulist, Griffier,
Rol: De Scriptor staat in voor het schrijven van teksten voor leden en sympathisanten die daaropvolgend worden gedeeld. De functie kent dus veel gelijkenis met de Mediafunctie, al is er een subtiel verschil tussen de Media die eerder met beeldend materiaal werkt en de Scriptor die vooral literair bekwaam en creatief dient te zijn. Maar beiden functies betreft in het algemeen de verzorging van externe communicatie naar leden en sympathisanten toe. Dit is anders dan de Ab-Actis functie die zich ook bezighoudt met het schrijven van teksten. Maar waar de Scriptor wordt gebruikt voor publicatie naar buiten toe, is de Ab-Actis het hart van de interne communicatie binnen een praesidium.
Mandaat: 1 Academiejaar

Interpretatie: De Scriptor wordt concreet gebruikt bij het bedenken bij ‘catchy’ tekstjes voor Events alsmede voor korte bulletin berichtjes omtrent komende evenementen zoals het unief-boekje (UNIFAC-Postje) wordt gebruikt of anders op sociale media.

Rechten: De Scriptor heeft deelt veel rechten met de Media, namelijk het recht op kennis van agendasetting en events vanwege de Ab-Actis en de Events/Feest. Daarbij horend kan hij/zij dan ook opmerkingen en verbeterpunten aanbrengen als er mogelijk nieuwe ideeën kunnen uitgewerkt worden.
Plichten: De Scriptor dient zijn creativiteit ten volle te benutten om de promotie van de club te bevorderen. Hij werkt hierbij nauw samen met de Events/Feest en dient daarbij tijdig en grondig werk te verrichtten. De kunst van een goede Scriptor schuilt in het creëren van tekstjes die aanslaan bij het publiek. Het schrijven van een ‘eenvoudig’ tekstje in de eigen taal vereist geen aparte functie. Vandaar dat een Scriptor naast deze rolbedeling vaak ook wordt ingeschakeld als hulp op events alsmede voor het beheer van Sociale Media, deelfuncties gelijkaardig aan die van de Media.

Oorsprong: Afkomstig van het woord Scribere betekent, ofschoon ‘schrijven’. Een Scriptor is een dus een letterlijk een schrijver. Door de verwantschap van de taken van Media en Scriptor kan men veel historische aspecten koppelen. De Scriptor heeft echter ook een eigen historische afkomst, namelijk als onderdeel van een Scriptorium. Een Scriptorium (=plaats van schrijven) was een plaats waar monniken in de Oudheid tot de Middeleeuwen boeken overschreven bij gebrek aan de kennis van de Boekdrukkunst. De kunst van het mooi geschrift alsmede de ‘Historische Initiaal’ kennen hier hun ontwikkeling. De Historische initiaal is een moeilijke term in het hedendaagse Nederlands die nochtans verwijst naar een alom gekende stijl. De eerste letter van een boek of hoofdstuk die vaak groot was zoals we nog kunnen tegenkomen in boeken of artikels maar die tevens mooi werd versierd, waarbij de versiering rond de letter een insteek gaf aan wat er verder in de tekst zou volgen. Een grafische prelude(voorstuk) op de eigenlijke tekst.

Evaluatie: Een Scriptor is afhankelijk van de taakverdeling die hem wordt toebedeeld, maar kent een gelijkaardige evaluatie als de Media. In se zijn deze functies reeds redelijk gespecifieerd wat de werklast kan vergroten, dit in functie van de literaire creativiteit normaliter. Maar hoewel de functie concreet vaak minder omvattend is in vergelijking met sommige andere functies is de functie zelf niet te miskennen. Als het Praesidium rekent op de Scriptor om een bepaalde taak uit te voeren in teken van een vergadering of event dan dient de Scriptor daar ook op voorbereid te zijn.