Schachtentemmer

Schachtentemmer

Alias: /
Rol: Bepaalde taken van de Schachtenmeester mee beheren opdat de verloop van Cantus en Doop ter degen zou gebeuren.
Mandaat: 1 Academiejaar

Interpretatie: De Schachtenmeester staat in voor de voorbereiding en leiding van de Doop en ten dele ook Cantus, de Schachtentemmer kan onder zijn/haar leiding bepaalde taken overnemen om het werk te verlichten. De rechten en plichten lopen vrijwel gelijk met die van de Schachtenmeester alleen is het belangrijke verschil dat de Meester de hiërarchische overste is. De Schachtenmeester leidt het gebeuren omtrent Schachten/Porren en kan naar zijn/haar goeddunken taken toebedelen aan de Schachtentemmer. De verantwoordelijkheid ligt dus bij de Schachtenmeester zodus ook de besluitvorming. Een Schachtentemmer plaatst zich als ondergeschikte en hulp voor de Schachtenmeester doordat de functie een groot takenpakket en verantwoordelijkheid met zich meebrengt. De relatie tussen een Schachtentemmer en een Schachtenmeester verhoudt zich dus op gelijkaardige wijze als de Praeses en zijn/haar Vice Praeses.

Rechten: Zie Schachtenmeester. Gesteld dat de Schachtentemmer belangrijke elementen kan bijbrengen maar wel onder de Schachtenmeester staat, die op zijn/haar beurt verantwoording aflegt bij de Praeses.

Plichten: Zie Schachtenmeester. Gesteld dat de Schachtentemmer zijn/haar relatie tot de Schachtenmeester zich verhoudt zoals de Vice Praeses tov de Praeses.

Oorsprong: Zie Schachtenmeester

Evaluatie: Zie Schachtenmeester