Schachten/Porren

Schachten/Porren


Bestaat uit:
Nieuwelingen bij de club die zich laten dopen, veelal jonge studenten al dan niet eerstejaars.
Beschrijving: Groen achter de oren ?
Rangorde: Ondergeschikt aan Leden en bijgevolg ook (eigen) Praesidium.
Rechten: Mogen verzoeken richten tot hun Meester, dienen streng doch eervol behandeld te worden. Zij mogen de commando’s van sympathisanten, gasten en/of andere praesidia of externen niet opvolgen.
Plichten: Dienen hun Senior, Meester en bijgevolg club te gehoorzamen.