Regenten

Regenten

Bestaat uit: Passieve praesidiumleden die een soortgelijke Peter functie vervullen.
Beschrijving: Staan in voor het beheer van de club en met name haar financiën, wanneer de Club onbestuurbaar dreigt te worden.
Rangorde: Ere functie al dan niet ad vitam. Wordt quasi gelijkgesteld met een Pro Senior titel in waarde.
Rechten: Passieve functie waarbij de functievervulling afhangt van club en haar gewoontes. Mogelijkheid van het geven van commando’s wanneer de werking van de club in het gedrang komt.
Plichten: Trouw aan de club en dient in te grijpen indien de club zich niet staande kan houden.