Quaestor

Quaestor

Alias: Financiën, Penningmeester
Rol: Controlerende/administratieve functie
Mandaat: 1 Academiejaar

Interpretatie: De Quaestor vervult de rol van schatbewaker, concreet wilt dit zeggen dat deze persoon alle uitgaven en inkomsten van de club systematisch bijhoudt en deze transparant openstelt naar andere Praesidiumleden opdat de club altijd haar financiën kan raadplegen.

Rechten: Deze persoon heeft vanwege zijn kennis en functievervulling een vooraanstaande positie om events in vergaderingen mee te coördineren en om voorstellen te doen om deze events efficiënter in te vullen. Veelal gelijkaardig aan de specifieke positie van de Ab-Actis en zijn/haar belang voor de interne/externe communicatie, is de Quaestor van alle georganiseerde events op de hoogte en gezien de Quaestor over de inkomsten en uitgaven waakt, heeft hij/zij een ideaal perspectief op potentiele events gezien events organiseren is een efficiënt gebruik van Kapitaal vereist. Hij/Zij mag dus opmerkingen maken omtrent alle aspecten binnen het Praesidium die financiële middelen vereisen. Verder heeft de Quaestor parallel aan de Ab-Actis het recht om ten dele over de goede orde van de club te waken daarbij hij/zij mag tussen komen als het oordeelt dat bepaalde clubwaarden of tradities (gewoonterecht) in het gedrang komen.

Plichten: Deze persoon beheert de financiën van de club en staat samen met de Ab-Actis in voor de lopende zaken alsook waakt de Quaestor over de inkomsten en uitgaven van georganiseerde evenementen. Die wederom op evaluatiemomenten besproken dienen te worden. Hij/Zij dient ten alle tijden transparant te zijn met de boekhouding zodat een ander aangeduid persoon de boekhouding zou kunnen nakijken. Het Praesidium mag te allen tijde de boekhouding opvragen om deze te controleren. De Quaestor dient dus altijd als een goede huisvader over de club’s schatkist te waken. (statutair afhankelijk)

Oorsprong: Etymologisch komt het woord Quaestor van het werkwoord quaerere wat ‘zoeken/ vragen’ betekent. In het Romeinse tijdsperk was een Quaestor zodus een ‘onderzoeker’. In Het Romeinse Rijk diende men als politicus een bepaald stappenprogramma te volgen om recht te hebben op een hogere functie. Dit heette de Cursus Honorum. Concreet wilde dat zeggen dat je een bepaalde leeftijd moest bereikt hebben en eerst enkele politieke functies moest vervuld hebben voordat je kans kon maken om bijvoorbeeld Consul te worden. De Quaestor was hierin de eerste stap. De functie kon vervuld worden vanaf zijn 30ste levensjaar en daarmee werd hij vaak aangesteld in de functie van ‘assistent’ voor de Gouverneur van een bepaalde provincia (provincie). Hij had geen vaak militaire bevoegdheid maar wel een legale bevoegdheid, hij ontving ook de taksen van de burgers. Zodoende als de gouverneur ten strijde ging dat er iemand over de inkomsten en dagdagelijkse orde (‘justitie’) van de provincie bleef waken. De term ‘Penningmeester’ is ook hiervan afkomstig, deze functie komt van het ‘innen van penningen lidgelden of taksen bij leden of burgers’. Zodoende de meester of opperste van het innen van taksen.

Evaluatie: hij/zij is verantwoordelijk voor de tijdige voorbereiding en transparante verslaggeving van de boekhouding (inkomsten/uitgaven) van de club en het toezicht hierop. Hij/zij garandeert op een discrete en integere wijze de werking van de club via het aanhouden van gewoonterecht en zij rapporteert aan de Regenten wanneer hieraan intern niet wordt voldaan.