Pro-Senior

Pro-Senior

Alias: ex-Praeses, voormalige Praeses (zie Praeses)
Rol: Dit is een voornamelijk ceremoniële titel toebedeeld aan een voormalig Praeses van een club wanneer deze op een Zijn/Haar rol is louter adviserend en wordt als dusdanig aanzien. Hij/Zij geniet een zeker aanzien vanwege zijn/haar bijdrage aan de club, maar neemt niet deel aan het huidig Praesidium en is als dusdanig niet actief gebonden aan de club.
Mandaat: Na 1 jaar als verkozen Senior, automatisch Pro-Senior ad vitam (=voor het leven).

Interpretatie: Een voormalige Praeses die door eigen clubleden een zeker aanzien geniet maar verder enkel een passieve rol vervult bij de club.

Rechten: Specifieke rechten bestaan er in het dragen van een lint en op clubcantussen, gezien de passieve betrokkenheid kunnen zijn/haar rechten variëren naargelang de wens van het Praesidium, hij geniet de kennis en de ervaring van het leiden van een praesidium en kan gelijkaardig aan de Meter/Peter ad Vitam van belang zijn als hulplijn.

Plichten: Hij/Zij dient zich moreel het belang van de club voor ogen te houden. Hij gedraagt zich naar zijn/haar aanzien waardig naar/voor de club. Hij/ZIj blijft van het aanzien genieten door zijn invloed en diensten voor de club alsook door zijn waardigheid naar zijn/haar leden toe.