Praesidium

Praesidium

Bestaat uit: Alle leden met een breed lint van het huidig academiejaar, maw. leden die op dat ogenblik een Praesidiumfunctie vervullen binnen de club.
Beschrijving: Praesidium komt samen in algemene of functie gerelateerde vergaderingen – aanwezigheid wordt in de regel verwacht.
Rangorde: Praesidiumleden zijn bevoorrechten leden van een club vanwege hun eed van trouw aan de club en inzet voor de club haar leden.
Rechten: Wijzigen van praktisch beleid van de club naargelang tijd,situatie en concrete invulling. Mogelijkheid om commando’s te geven uitgezonderd de specifieke voorrangsregels voor Senior en Meesters.
Plichten: Waken over het behouden der het gewoonterecht van de club en de persoonlijke integriteit.