Praeses

Praeses

Alias: Preses / Senior / Voorzitter / Princeps / Eerste
Rol: Controlerende/aansturende Functie
Mandaat: 1 Academiejaar

Interpretatie: De Praeses van Kludde is het uithangbord van de club en draagt onder elke situatie de eindverantwoordelijkheid. Sommige clubs verkiezen het systeem van de “praeses inter pares” d.w.z. de praeses is min of meer de eerste onder gelijke – deze interpretatie wordt echter door Kludde niet gevolgd. De praeses staat volgens de eigen clubbepalingen boven de andere functies als “princeps” wat geïnterpreteerd wordt als leidende persoonlijkheid en mag dus aansturen – wel zijn er specifieke uitzonderingen voorzien. De praeses heeft idealiter in het voorgaande academiejaar de functie van vice-praeses (zie vice-praeses) opgenomen en heeft ervaring binnen de club. De praeses wordt voorgedragen door de Praesidiumleden en bekrachtigd door de regenten.

Rechten: Omdat de praeses de eindverantwoordelijkheid neemt staat hij/zij vrijwel boven alle wetten van de club. Dit moet geïnterpreteerd worden als het recht om elk Praesidiumlid te controleren, bij te sturen, om uitleg te vragen en indien nodig tucht toe te passen. Het gewoonterecht van de club blijft steeds gelden. De praeses is in feite autonoom: het is mogelijk om zelf een beslissing te nemen in het belang van de club ook al wordt deze niet door een meerderheid gesteund. Hij/zij kan op elk moment inzage vragen en andere leden aansturen waar dit vereist is – in ruil daarvoor ontvangt hij/zij ook plichten.

Plichten: Als eindverantwoordelijke wordt hij/zij beoordeeld dit zowel intern als extern. Het correct functioneren van de club, de samenhorigheid, de zichtbaarheid en financieel beleid worden hem/haar aangerekend. Hij/zij wordt ook gevraagd om het voor Praesidiumleden en leden op te nemen als de situatie hierom vraagt. Interne verantwoordelijkheid wil zeggen: het functioneren van de club; haar Praesidiumleden, leden en onderlinge de samenhang. Externe verantwoordelijkheid gaat uit naar het algemeen imago van de club, andere clubs, de academische overheid en de sponsors. Hij/zij stelt dan steeds het eigen belang volledig achteruit in voordeel van dat van de club en is verantwoordelijk voor de continuïteit waar eigen accenten gelegd mogen worden.
Oorsprong: De naam van de functie vloeit voort uit Studentenlatijn vanuit het werkwoord “praesidēre” – wat zo veel betekent als voor-zitten of voorzitten. De praeses is dan diegene die voor-gaat (voor de anderen). In het Latijn vinden we geen equivalente functie terug – het wordt dan ook vermoed dat dit eerst een informele functie was.

Evalutie: de praeses moet er voor zorgen dat de club efficiënt functioneert, problemen op korte en lange termijn oplost, verantwoordelijkheid neemt en een groei kan voorleggen gedurende de termijn van zijn/haar mandaat. Het niet slagen in deze doelstelling kan de aanleiding zijn om hem/haar uit de functie te ontzetten wanneer het belang van de club dit vereist.