Praegustor

Praegustor

Alias: Praegustator, (=Praegustare, voordrinken) maw ‘een voordrinker’.
Rol: De Praegustor heeft in praktijk een gelijkaardige rol als de Taberna al kent het wel een andere oorsprong en betekenis. De Praegustor is een voordrinker van het bier alvorens een vat of dergelijke wordt aangeboden aan de leden of sympathisanten. Hij/Zij speelt dus net als de Taberna een belangrijke rol in de relatie met het stamcafé maar draagt een specifieke functie hierbij. Een Taberna is in praktijk iemand die in het algemeen of enkel op club events daadwerkelijk als barpersoneel wordt ingezet.
Mandaat: 1 Academiejaar

Interpretatie: In een letterlijkere interpretatie van de functie kan men stellen dat de Praegustor het glas van de Praeses dient te proeven alvorens de Praeses zelf hiervan drinkt, zodat hij niet vergiftigd kan worden. De figuurlijk en praktische interpretatie van de functie is het kennis nemen van het reilen en zijlen binnen het stamcafé. Een verbindingspersoon tussen het stamcafé en club netals een Taberna alsmede het voordrinken van een gratis vat gerstenat.

Rechten: De Praegustor heeft het recht om tijdens vergaderingen inspraak te hebben omtrent aspecten die betrekking hebben met events georganiseerd in het stamcafé alsmede met de algemene gang van zaken en relatie met dit café. Deze rechten deelt hij met de Taberna die een gelijkaardige functie uitoefent.

Plichten: De Praegustor staat onder de praeses en dient als dusdanig de Praeses bij te staan en bier voor te drinken naar believen van de Praeses. Hij dient zich echter ook bewust te zijn van de relatie in het café alsmede wat er leeft. Deze zaken maken integraal deel uit van zijn functie en hebben relatie tot zijn/haar rechten op vergaderingen.

Oorsprong: Een Praegustor is een symbolische functie die veel wegheeft van een ere functie. Een van de legendes gaat dat het klinken van glazen op gezondheid afkomstig is van het concept dat het bier van het ene glas zou overschieten naar een ander glas. Zodat er geen mogelijkheid bestaat dat iemand in het gezelschap een gif of ander middel heeft toegediend aan iemand anders glas. Want daarmee zou je jezelf kunnen vergiftigen.

Evaluatie: De Praegustor dient dus verantwoording af te leggen aan de Praeses, speelt een verbindende rol tussen de club en het stamcafé en speelt een adviserende rol om de club op dezelfde golflengte met haar stamcafé te houden.