PR

PR

Alias: Public Relations
Rol: Deze functie vormt de brug tussen externe communicatie alsmede Sponsoring(financiën)
Mandaat: 1 Academiejaar

Interpretatie: Een PR-persoon is op zoek naar nieuwe vormen van inkomsten door sponsorgelden, maar zorgt ook voor de continuïteit van de goede verstandhouding met deze sponsors. Dit valt ten dele samen met de Taberna al is zijn taak het onderhoud van de relaties met het Stamcafé aldaar de PR vooral inkomsten elders zoekt. Hij staat dus op regelmatige basis in contact met potentieel nieuwe sponsoren alsmede met de huidige sponsoren. Hij staat ook in voor de goede verloop van contractuele verplichtingen t.o.v. sponsoren. Gebruik van banners of sponsorlogo’s op events, het maken van foto’s op events voor de sponsor als bewijs bij gebrek aan een Media, etc… Dit alles in het teken van de clubbekendheid en het vergaren van inkomsten.
Verder draagt de PR bij tot een goede profilering van de club naar buiten toe in het studentenleven, deze rol van externe communicatie deelt de PR met de Praeses.

Rechten: De PR dient te allen tijde met de Events en Ab-Actis in contact staan omtrent nieuwe wendingen om genoeg informatie te beschikken om zijn/haar job naar behoren te kunnen uitoefenen. Zodus mag de PR, informatie omtrent de agenda-setting bij de Ab-Actis vragen, kan deze met de Events hun concepten bespreken om eventueel nieuwe sponsors aan te trekken.
Plichten: een PR-persoon moet de club weten voor te stellen aan de sponsoren alsmede het contact met de huidige sponsoren onderhouden. Dit betreft Externe Communicatie maar verschilt subtiel van de Ab-Actis die al de formele inkomende externe communicatie behandelt maar zich niet specifiek bezighoudt met de opvolging van potentiele investeringen. Het is dan ook aan de PR-persoon om relevante nieuwe wendingen omtrent sponsoring te melden op vergaderingen van het Praesidium. Hij dient in samenspraak met de Events ook de contracten met de sponsoren op te volgen. Wat op zich integraal uitmaakt van het onderhoud van contact met de huidige sponsors.

Oorsprong: Het oude Rome kent geen echt equivalent van de PR-functie, aldaar het in die tijd voor een Homo Politicus vanzelfsprekend was om tijdens zijn opvoeding kennis te nemen van de Ars Retorica. De externe communicatie met de overtuigingskracht werd vooral voor persoonlijke doeleinden gebruikt om hogerop in de Cursus Honorum te raken, een eigenschap die vooral van belang was bij de stap van Quaestor naar Praetor en vervolgens Consul.
De Ars Retorica of de Kunst van het redevoeren is de specifieke overtuigende stijl van communiceren met anderen door middel van 3 eigenschappen die in evenwicht dienen te zijn aldus Aristoteles zijn werk Retorica, namelijk Ethos, Logos en Pathos. Een goede redevoering moet rekeningen houden met de waarden en normen van de doelgroep (ethiek), Kennis van zaken en feitelijke kennis/elementen (Logos) alsook emotionaliteit (Pathos) waarbij men dit verder kan uitdiepen in lichaamstaal en toonsterkte/hoogte alsook het taalgebruik.
Dit was een essentiële basis voor ieder persoon die zich in de Romeinse Politiek wou wagen. De functie van Public Relations of PR heeft geen direct voorgaande in Studentenlatijn; dit kan echter wel aangeduid worden als “Res Publica” of “publieke zaak” maar dit betreft geen functie maar wel de morele plicht om het algemeen belang van de club te laten primeren op deze van het eigen individueel belang.

Evaluatie: Een PR wordt verondersteld sponsorinkomsten te generen en de opvolging ervan te verzekeren, hij krijgt hierin de vrije hand hoe hij sponsoren wil benaderen maar dient wel tijdens de vergadering aan het Praesidium te melden welke ontwikkelingen er gaande zijn. Ook de goede verstandhouding met de sponsors en communicatie – steeds gedekt door de praeses – vallen hieronder.