Oud-Leden

Oud-Leden

Bestaat uit: Voormalige leden.
Beschrijving: zie leden.
Rangorde: Gelijkgesteld aan Sympathisanten.
Rechten: zie Sympathisanten.
Plichten: zie Sympathisanten.