Opifex

Opifex

Alias: Opifex Maximus, manusje-van-alles (=De grootste werker/arbeider)
Rol: Invullen van taken die na het proces van de taakverdeling nog onbedeeld zijn. Een veelzijdige rol die op meerdere manieren kan ingevuld worden.
Interpretatie: Deze functie wordt gebruikt wanneer de taken die het Praesidium lid dient uit te voeren, zo verscheiden zijn dat er geen specifieke andere Praesidium functie toepasbaar is op het takkenpakket.
Mandaat: 1 Academiejaar

Rechten: De rechten van de Opifex zijn netals de plichten afhankelijk van de functie bedeling die hij krijgt toegewezen, maar als werkkracht kan zijn mening op vergaderingen van groot belang zijn om feedback te krijgen of bepaalde taken praktisch haalbaar zijn of niet, tevens kan de Opifex andere elementen aanhalen om de club’s werking te verbeteren vanuit het standpunt van het te verrichten werk.

Plichten: De Opifex zijn plichten zijn afhankelijk van de functie die hij krijgt toebedeeld. Echter dient hij/zij altijd te verantwoorden aan de Praeses. Deze persoon is in de eerste plaats een werkkracht dus dient zijn toebedeeld werk ter degen voor te bereiden.

Oorsprong: De term Opifex is afkomst van het begrip ‘Opus’ wat werk betekent. Een Werker werd in deze context vaak aanzien als een ambachtslied. Iemand die kennis heeft van zijn eigen specifieke beroep. Het kent in die hoedanigheid met onze industriële en economische ontwikkelingen nog maar weinig gelijkenissen met de hedendaagse wereld, wat ook te merken is aan het dalend aantal ambachtslieden over tijd. Hoewel schoenmakers, bakkers, slagers afhankelijk hoezeer ze het werk eigenhandig en niet machinaal hun werk verrichten nog altijd in omloop zijn. De Opifex (Maximus) in een studentenvereniging betreft dan ook vooral iemand die als polyvalente werkkracht kan ingezet worden op verschillende plaatsen.

Evaluatie: Door de ruime interpretatie van de rollen die de Opifex kan verrichten is een eenduidig vorm van evaluatie niet makkelijk te verwoorden. Echter gelijkaardig aan elke andere functie wordt ook een Opifex geëvalueerd op basis van zijn geleverd werk en voorbereiding op de taken die hij dient te verrichten. De Opifex leent zijn evaluatie alsmede rolbedeling van talloze andere functies afhankelijk van het takenpakket dat hij/zij dient te vervullen.