Ontspanning

Ontspanning

Alias: /
Rol: De Onspanning heeft een gelijkaardige rol aan de Sport en Cultuur.
Mandaat: 1 Academiejaar

Interpretatie: De Ontspanning staat in voor de organisatie van evenementen voor de leden en sympathisanten, events die omen est nomen gewijs gerelateerd zijn aan Ontspanning een breed begrip dus. Aldaar Event en Feest verschillen in georganiseerde events. Verschilt de Sport en Ontspanning op gelijkaardige wijze in georganiseerde evenementen. Maar de rechten en plichten van deze functies zijn gelijklopend.

Rechten: zie Sport

Plichten: zie Sport

Oorsprong: zie Sport

Evaluatie: zie Sport