Meter/Peter

Meter/Peter

Alias: /
Rol: Deze persoon is een rol toebedeeld die gelijkaardig is aan die van Pro-Senior. Er zijn echter enkele belangrijke nuances. Een Pro-Senior is een persoon die een Senior functie vervuld heeft, maar niet noodzakelijk meer deel uitmaakt van het Praesidium. Een Peter/Meter maakt wel degelijk deel uit van het Praesidium hetzij in een adviserende rol. Het is dus mogelijk wel om een Pro-Senior aan te stellen als Meter/Peter. Maar aldaar de Pro Senior enkel een titel ad vitam is, ter erkenning van de bijdrage aan de club, is de rol van de Meter/Peter actiever doch wel voor slechts 1 academiejaar afhankelijk van het goeddunken van Praeses en Praesidium kan dit wel verlengd worden gewoontegewijs.
Mandaat: 1 Academiejaar

Interpretatie: Een Meter/Peter ad Vitam is een persoon die een adviserende rol inneemt in het Praesidium dat wil zeggen dat zij/hij het actief Praesidium onder leiding van de Praeses haar werking laat uitvoeren naar eigen goeddunken. Maar wel zijn kennis en ervaring overbrengt naar het Praesidium als raadspersoon.
Rechten: Afhankelijk van het gewoonterecht binnen de club, in de geest van de functie kan men algemeen stellen het adviseren op allerhande aspecten binnen het clubgebeuren.

Plichten: Zij/Hij dient te allen tijde het belang van de club boven het eigen belang te plaatsen naargelang de invulling van zijn functie binnen de club. Verder waakt hij/zij over het gewoonterecht binnen de club

Oorsprong: Vanzelfsprekend dat ervaring kan helpen in de besluitvorming van een club en dat zijn/haar steun een belangrijke bijdrage kan leveren aan de club. Er zijn talloze voorbeelden waarbij ouderen hun kennis en wijsheid van belang zijn met de opvoeding van kinderen als gemakkelijkste voorbeeld.

Evaluatie: Doordat de Peter/Meter een passievere en adviserende rol invult in het Praesidium, is het evalueren van deze functie van minder belang. Doch dient de Peter zich te verantwoorden aan de Praeses en dient zich ook te schikken naar de club gewoontes.