Meter/Peter (Functie)

Meter/Peter (Functie)

Bestaat uit: zij die aangeduid worden door het praesidium
Beschrijving:
Rangorde:
Rechten: het recht om gehoord te worden door het praesidium (adviserende stem), aanwezigheid bij de clubactiviteiten en vergaderingen. Zij kunnen geen commando’s uitvaardigen noch ontvangen van het praesidium tenzij door de praeses en/of regenten.
Plichten: zij worden geacht het welzijn en het imago van de club te verhogen en (informeel) haar belangen te verdedigen al dan niet financiëel.