Meter/Peter Ad Vitam

Meter/Peter ad Vitam

(zie Meter/Peter)
Alias: /
Rol: Deze persoon is een rol toebedeeld die gelijkaardig is aan die van Pro-Senior. Er zijn echter enkele belangrijke nuances. Een Pro-Senior is een persoon die een Senior functie vervuld heeft, maar geen deel meer uitmaakt van het Praesidium. Een Meter/Peter ad vitam verkrijgt haar/zijn functie vanwege de vitale bijdrage aan het bestaan van de club. Het is dus mogelijk wel om een Pro-Senior aan te stellen als Meter/Peter ad Vitam. Alsmede is het mogelijk een niet-Pro-Senior deze titel toe te kennen. Maar aldaar de Pro Senior enkel een titel ad vitam is, ter erkenning van de bijdrage aan de club, is de rol van de Meter/Peter actiever. Deze rol betreft het adviseren op het algemeen beleid van de club.
Mandaat: Ad Vitam (voor het leven)

Interpretatie: Een Meter/Peter ad Vitam is een persoon die een adviserende rol inneemt in het Praesidium dat wil zeggen dat zij/hij het actief Praesidium onder leiding van de Praeses haar werking laat uitvoeren naar eigen goeddunken. Maar wel zijn kennis en ervaring overbrengt naar het Praesidium als raadspersoon.

Rechten: Afhankelijk van het gewoonterecht binnen de club, in de geest van de functie kan men algemeen stellen het adviseren op allerhande aspecten binnen het club gebeuren.

Plichten: Zij/Hij dient te allen tijde het belang van de club boven het eigen belang te plaatsen naargelang de invulling van zijn functie binnen het clubgebeuren. Verder waakt hij/zij over het gewoonterecht binnen de club

Oorsprong: Vanzelfsprekend dat ervaring kan helpen in de besluitvorming van een club en dat zijn/haar steun een belangrijke bijdrage kan leveren aan de club. Naast deze vanzelfsprekendheid is ook een historisch kader rond. Ten tijde dat het Romeins Rijk een republiek was en zodoende werd geleid door twee Consuls, zetelden de oud-Consuls die door de hele Cursus Honorum zijn gegaan, nog steeds vast in de Senaat. Hun meningen en opinies konden doorwegen op de beslissingen van de Senaat doordat deze personen door hun leiderschap ook veel bondgenoten kenden onder de Senatoren (Quaestores, Aediles, Praetores, etc).

Evaluatie: Een titel voor het leven kan moeilijk rechtlijnig geëvalueerd worden. De invulling van deze ere functie is dan ook verschillend naargelang de gebruiken binnen de specifieke club.