Media

Media

Alias: Media verwijst naar het Latijnse enkelvoud namelijk Medium dat vertaald wordt door: Midden, Middel als ook publiciteit of gemeenschap.
Rol: Het maken van foto’s op events en het al dan niet onderhoud van Sociale Media (externe communicatie)
Interpretatie: Deze functie houdt zich vooral bezig met Public Relations gerelateerde aspecten, namelijk de externe communicatie maar dit dan naar de leden en sympathisanten toe, veelal omtrent (moderne) sociale media heden ten dage. Er bestaat echter nog een subtiel verschil met de Scriptor. Waarbij Media veelal wordt ingevuld door iemand die foto’s, video’s en events deelt, vult de Scriptor eerder de rol in van ‘schrijver’ en dus niet-beeldend materiaal.
Mandaat: 1 Academiejaar

Rechten: De Media heeft het recht om op de hoogte te blijven met de agenda-setting die door de Ab-Actis wordt opgesteld, alsmede kan de Media voorstellen doen om de populariteit van de club te boosten op sociale media hierbij gedekt door de praeses.

Plichten: De Media voorziet beeldmateriaal op events en dient dus tijdig en grondig voorbereid te zijn voor een gepland event. Verder afhankelijk van de functie invulling kan de Media op sociale media ook bijdragen leveren.

Oorsprong: Deze functie kent eerder zijn oorsprong in modernere tijden en kan men moeilijk aan het verleden toeschrijven. Media, propaganda en populariteit gingen samen met het politieke leven. Enkele voorbeelden van mediaelementen in het Oude Rome vindt men terug in het voorlezen van publieke berichten op grote fora. Beslissingen van de Romeinse overheid alsmede nieuwsflitsen werden toen met luide stem voorgelezen voor het volk omdat velen ongeletterd waren. De meer hedendaagse vertaling is dan deze naar huidige sociale media. Er werden ook munten geslagen met keizers op de kopzijde om hun populariteit te dienen. Verder komt media ook in een sinister voorbeeld terug, namelijk de Damnatio Memoriae. Gevangenisstraffen bestonden in de Romeinse periode niet maar boetes, lijfstraffen of doodstraffen daarentegen wel, een andere straf namelijk de Damnatio Memoriae (=Veroordeling van herinneringen). Hierbij werden alle materiele waarden van de veroordeelde persoon vernietigd om de persoon te doen laten vergeten in de geschiedenis, een voorbeeld van zo’n gestrafte is Keizer Nero, wiens talloze bustes werd vernield, in moderne tijden kennen we de Grote Zuivering van Stalin, die foto’s reeds liet trukeren opdat naar de Goelag gestuurde mensen werden vergeten en de onschuldigere hedendaagse variant daarvan is Photoshop geworden.
Interpretatie: De Media zijn/haar functie kan dus evenzeer veel ruim invullen of wel als bijzonder beperkt naargelang de capaciteiten, de mogelijkheden en wensen van het Praesidium. Hij/Zij staat in algemeen in voor goede communicatie naar leden en sympathisanten toe, veelal door middel van beeldend materiaal als foto’s of films en met behulp van sociale media.

Evaluatie: De Media dient dankzij interne communicatie met Events en Ab-Actis op de hoogte te zijn van de agenda van de club, alsmede dient hij/zij zich tijdig voor te bereiden om deze functie naar behoren uit te oefenen. Geen onbelangrijke functie of taak want het zou natuurlijk vervelend zijn om geen cameratoestel te hebben voorzien op je eigen event.