Leden

Leden

Bestaat uit: Alle personen die ofwel gedoopt zijn bij de desbetreffende club of/en (naar gewoonterecht club) zich hebben laten dopen bij de club.
Beschrijving: Personen of Sympatisanten die de club een warm hart toedragen. Maar geen actieve rol vervullen in de organisatie van de club.
Rangorde: Ondergeschikt aan Praesidiumleden.
Rechten: Kunnen hunzelf kandidaat stellen om het Praesidium te vervoegen. Zij kunnen geen commando’s geven.
Plichten: Dienen zich te schikken naar gewoonterecht van de club.