Irma Laplace

Irma Laplace

Gewicht: Gemiddeld
Beschrijving: In een eerste stap moet de gestrafte het hem/haar aangerekende feit (tevergeefs) ontkennen – het oordeel van de praeses of aangestelde staat reeds vast. De gestrafte krijgt gedurende één lied de tijd om zoveel kledingstukken uit te trekken als hij/zij wil. Hierna moet zij evenveel pintjes ad fundum leegdrinken als het aantal kledingstukken dat hij/zij nog aanheeft.

Wijze van uitvoering: Drinken van het opgelegde aantal ad funda onmiddellijk na uitspreken van de straf. Deze kan niet uitgesteld worden noch door iemand anders op zich worden genomen.
Varianten: kan uitgevoerd worden met koud bruiswater.

Geschiedenis: Irma Laplasse was een Vlaamse vrouw die wegens verraad ter dood werd veroordeeld in 1945 per executiepeloton. Zij had aan de bezetter tussenkomst gevraagd om haar zoon te bevrijden die door het verzet was aangehouden. De daaropvolgende strafexpeditie leidde tot de dood van meerdere verzetstrijders. Haar dossier werd in het recente verleden terug onderzocht maar de straf werd bevestigd. De straf beschreven in cantusverband bestaat uit het aantal pinten of “kogels” die zij ontvangt na bekentenissen.