Invulling functies

Invulling van de functies

De invulling van de functies gaat vaak gepaard met Path-Dependency, waarbij het nieuwe Praesidium naar gewoonte de functies en bijbehorende rollen overnemen van het vorige Praesidium. Echter gesteld dat er zich problemen of moeilijkheden voordeden of door veranderende omstandigheden kan een club zijn toebedeling van functies wijzigen naar believen. Taakverdeling en specialisatie zijn hierbij sleutelwoorden. Een club dient altijd voorzien te zijn van een Praeses, een Vice-Praeses, een Ab-Actis, een Quaestor en een Opifex om een minimale bezetting te hebben mits een gezonde werking.

De grootte van de club en haar werking zijn vitaal belang om een juiste balans in de taakverdeling in te schatten. Indien de club een groot aantal leden bezit en afzonderlijke taken te groot worden om gedragen te worden, kan men een functie bij benoemen of personen in dezelfde hoedanigheid aan te stellen en zelfs een coördinator functie eraan te koppelen. Bij meerdere Events of PR-Praesidiumleden.

Keywoorden van de rollen van Praesidiumleden zijn als volgt:

Praeses #AlgemeneLeiding
Vice-Praeses #AlgemeneLeiding
Ab-Actis #Communicatie (intern/extern)
Quaestor #Financiën
Praetor #Ledenwerking/Event
PR #ExterneCommunicatie-Financiën
Media #Communicatie/Event
Schachtentemmer #Ledenwerking
Schachtenmeester #Ledenwerking
Meter & Peter (ad Vitam) en Pro Senior #Ervaring
Sport #Event
Scriptor #Ledenwerking/Communicatie (intern/extern)
Taberna #Stamcafé
Feest #Event
Opifex #Manusje-van-alles
Ontspanning #Event
Praegustor #Stamcafé