Huisregels

Geboden
Deze worden door de Praeses, Cantor, Praegustor gecontroleerd én gesanctioneerd.

 1. Gij zult altijd uw Kludde pinneke dragen, behalve indien gij bezig bent uzelf te reinigen.
 2. Gij zult altijd drinken met uw rechterhand wanneer deze consumptie alcohol bevat
 3. Gij zult altijd drinken met uw linkerhand wanneer deze consumptie alcoholvrij is
 4. Bij het horen van het eerste fluitsignaal zult gij voor het tweede fluitsignaal van grond verwijderd zijn.
 5. Nooit zult gij alleen vertoeven, enkel indien u op ’t gemak bent
 6. Nooit zult gij de groep verlaten, enkel indien gij op ’t gemak moet zijn
 7. Gij zult niet spauwen op de bus, noch vijnzen
 8. De praeses/praegustator heeft altijd gelijk
 9. Gij zult nooit dorst hebben noch lijden
 10. Indien iemand anders dorst lijdt, zult gij deze laven, uzelf inbegrepen
 11. Vreemde vrouwspersonen ult gij mijden, zij zullen zich eerst bekend maken aan de praeses/praegustator die zijn goedkeuring zal geven
 12. Gij zult altijd op tijd zijn en uzelf kenbaar moeten maken – dit op sanctie van gerstenat
 13. Op uw verjaardag zult gij drinken uit een speciaal glas dat nooit leeg zal zijn en door uw broeders en zusters gevuld zal worden
 14. Gij zult de 15 geboden uit het hoofd kennen
 15. Gij zult bij niet naleving van bovengenoemde geboden steeds gestraft worden.

***