Hoogpraesidium

Hoogpraesidium

Bestaat uit: Praeses, Vice Praeses, Ab Actis, Quaestor. Andere aanvullingen/opties zijn mogelijk naargelang gewoonterecht binnen club (Peter/Meterschap), Regenten, Pro Senioren). Ook andere actieve functies zoals Coördinatoren alsmede ere-functie kan in het Hoogpraesidium zetelen op basis van zijn/haar ervaring en relatieve merite.
Beschrijving: Raad van Beheer van een Club. De Raad van Bestuur wordt vervuld door de Algemene vergaderingen vanwege het Praesidium.
Rangorde: Hoogste interne orgaan binnen een club
Rechten: Wijzigen algemeen beleid club
Plichten: Waken over gewoonterecht club en voorbestaan alsmede ontwikkeling club.