Gekoppelde functies

Gekoppelde functies

Wanneer de taakverdeling inkrimpt kan een club het overwegen om één persoon te voorzien van meerdere functies. Dit gebeurt in hoofdzaak om de werkdruk af van de Praeses en/of Vice-Praeses te verminderen en zorgt voor een efficiëntere rolverdeling. Hierbinnen bestaan in essentie drie mogelijkheden. Ten eerste is het mogelijk om twee of drie bestaande functies samen te voegen. Als tweede optie kan men er voor opteren om beide functies in het geheel aan te nemen. Een derde optie is dat een persoon de functie van (Vice-)Praeses draagt en daarbij ook de functies van Quaestor en/of Ab-Actis uitoefent Dit heeft als gevolg dat de in andere omstandigheden essentiële functies van Quaestor en Ab-Actis officieel wegvalt, maar wordt ondergebracht het niet nader vermeld takenpakket van de Vice-Praeses. Dit is echter hoogst uitzonderlijk en heeft veelal statutaire redenen.

Voorbeelden van samengevoegde functies betreffen:

SOC – Samenvoeging van Sport, Ontspanning en Cultuur.
SPOCUL – Sport en Cultuur

Praesidiumlint met 2 volledige functienamen: de combinaties kunnen allerhande zijn en dienen afgewogen te worden naar de mogelijkheden en efficiëntie. Media-Event, PR-Media, Ab-Actis-PR, etc…