Gasten

Gasten

Bestaat uit: externen die op uitnodiging of na vraag deelnemen aan bepaalde activiteiten.
Beschrijving: Deze personen vragen of worden gevraagd om deel te nemen. De club zal voor de duurtijd de nodige vriendelijkheid en gastvrijheid tonen en dit op discrete wijze.
Rangorde: tijdelijk het statuut van sympathisanten voor de vooropgestelde duur.
Rechten: Indien gasten specifiek werden uitgenodigd door het praesidium krijgen zij tijdelijk – en voor de duurtijd van de activiteit – de rechten van een lid. Indien gasten niet werden uitgenodigd krijgen zij de status van sympathisant. Zij kunnen nooit commando’s geven noch commando’s gegeven worden tenzij dit de normale werking van de activiteit zou verstoren.
Plichten: dienen zich voor de duurtijd van de activiteit te schikken naar het gewoonterecht van de club. Indien gasten niet expliciet werden uitgenodigd mogen zij niet deelnemen aan specifieke clubactiviteiten zoals doop en ontgroening.