Feest

Feest

Alias: Dux Festi (=Feestleider), Feestleider, Feest-Praeses, Event.
Rol: De Feest staat in voor het organiseren van evenementen waar drinken en amuseren centraal staan.
Mandaat: 1 Academiejaar

Interpretatie: Een Feest is gelijkaardig aan een Event, het verschil zit vooral in de omvang van de georganiseerde events. Een Event organiseert allerhande evenementen terwijl een Feest, omen est nomen gewijs, enkel instaat voor Feestelijke evenementen zoals pub’s of Thé Dansants (TD’s). Een Feestleider in het Nederlands uitgedrukt, wordt wel eens foutief gelijkgesteld aan een Feest.

Want een Feestleider of beter Dux Festi is een persoon die specifiek instaat voor de organisatie van Galabals. Een Galabal in het studentenleven kent de dag van vandaag ook minder nageleefde tradities waardoor deze verbastering tussen Feest en Feestleider, is ontstaan. Maar een studentikoze Galabal zou naar de regel een even traditioneel gebeuren moeten zijn als een Cantus. Vandaar dat het subtiele verschil tussen beiden functies ooit bestond.

Rechten: Gelijkaardig aan die van de Event

Plichten: Gelijkaardig aan die van de Event

Oorsprong: Gelijkaardig aan de Event, De Romeinen wisten destijds ook al hoe de vork aan de steel zat, getuigend het volgend citaat: Balnea vina venus corrumpunt corpora nostra sed vitam faciunt balnea vina venus. (=Baden/relaxeren, wijn en vrouwen/seks vernielen ons lichaam, maar baden, wijn en seks maken het leven). Een modernere invulling is heden ten dage nog te vinden in het gebruik van het woord TD voor een grote fuif. Een Thé Dansant ofschoon een thee al dansende (nuttigen) is een gebruik dat zijn intrede kende in de 19de eeuw. De Nederlandse uitspraak ‘ op de koffie gaan bij iemand’ is hieraan verwant. Men kwam samen om samen thee te drinken, babbelen en theedrinken alleen wordt natuurlijk al snel saai dus kwam er snel genoeg randanimatie bij kijken. Dansen, gokspelletjes alsook een geschikte partner zoeken, gewoonweg algemeen vermaak werd snel toegevoegd aan dergelijke bijeenkomsten. Dit gebruik bleef bestaan maar de insteek werd net als de randanimatie wat veranderd. De thee werd alcohol, een TD werd een gebeuren voor iedereen in plaats van enkel de welgestelden. Je zou kunnen zeggen dat het dansen is gebleven alsmede de zoektocht naar een geschikte partner als je wat rondloopt op een huidige TD.

Evaluatie: Gelijkaardig aan deze van de Event.