Externen

Externen

Bestaat uit: zij die niet tot bovenstaande categorieën ingedeeld werden.
Beschrijving: alle personen niet beschreven door voorgaande
Rangorde: Geen: zij maken geen deel uit van de club
Rechten: Worden met de nodige terughoudendheid en waardigheid behandeld – leidraad hierbij is het gedrag dat de externe tegenover de leden hanteert.
Plichten: Terughoudendheid