Doopcomité

Doopcomité

Bestaat uit: Schachtenmeester (leiding onder toeziend oog Senior), Schachtentemmers, Senior, evt. aangevuld met Vice Praeses of andere functies naar eigen goeddunken. Daarnaast aangevuld met leden die zelf gedoopt en ontgroend zijn bij de eigen club.
Beschrijving: Doop comité staat in voor de goede verloop en voorbereiding van een Doop
Rangorde: Geen specifieke rangorde. Voeren leiding over de doop onder auspiciën van Senior waarbij de verantwoordelijkheid bij de Meester ligt.
Rechten: Invullen van de Doop en ontgroening. Het geven van commando’s aan schachten/porren zolang dit overeen komt met de plichten
Plichten: Dienen rekening te houden met menselijke mogelijkheden en waardigheid van Schachten/Porren. Het opbrengen van nieuwe leden en kandidaat praesidium volgens de standaarden en gewoonterecht van de club. Het bijstaan van de Schachten/Porren met raad en daad wanneer deze hierom vragen.