Clublied

Tekst: Alexander Beersmans & Steven Gagelmans

Wijze: Alle die willen naer Island gaen

1. Komen studenten t’ Antwerpen aan
Om containers te verschepen
Hopelijk hebben ze ‘t begrepen
Dan komen ze, dan komen ze naar Kludde toe
Feesten in De Prof worden wij nooit nie moe!

2. Kludde is ‘t spook dat langs de Schelde waart
Hij springt op uwe rug
En pas ‘s morgens keert hij terug
Want komt de zon, want komt de zon dan is ‘t te laat
Kludde die verdwijnt alleen bij dageraad!

3. Dus als je in ‘t Stad Maritieme studeert
En wil je eens pauzeren
Maar je geld wel goed spenderen
Dan drink je best, dan drink je best een Kludde toe
Zeker na den blok smaken ze beestig goe!

Tijl Pissierssens (2019): Clublied ; 1 blz. (download PDF)