Cantor

Alias: (=Persoon die zingt) afkomstig van cantare (zingen)
Rol: Het leiden van Cantus/Cantussen
Mandaat: 1 Academiejaar

Interpretatie: De Cantor dient zijn eigen events altijd grondig voor te bereiden. Een Cantus moet dus een zeker thema of opzet kennen, afspraken moeten gemaakt worden met een bepaalde uitbater van een locatie, drank dient daarbij voorzien te zijn, straffen dienen deels voorbereid te worden, etc…(zie Cantus)

Rechten: Deze persoon staat in voor het organiseren van cantussen en heeft de operationele leiding tijdens dergelijke cantussen. Dat wil zeggen dat de Praeses, de cantus in handen heeft maar de leiding overdraagt aan de Cantor. Verder kan de Cantor samen met de Ab-Actis en Events/Feest samenzitten om een nieuwe Cantus in te plannen.

Plichten: De Cantor dient een Cantus zowel ter degen voor te bereiden alsmede de capaciteiten hebben om deze te leiden. Verder rapporteert de Cantor aan de Praeses. (Zie Cantus)

Oorsprong: De oudheid kent geen echt substituut hiervoor, behalve theater in daarvoor speciaal gebouwde Theatra (mv. van Theatrum). Die het geluid konden versterken door de akoestiek alsmede het maken van maskers dat integraal uitmaakte van het theater zodat een acteur meerdere rollen kon spelen en zijn/haar stem kon versterken op een natuurlijke manier door de vorm van het masker waarin hij of zij sprak/zong. Later vinden we de rol van bard terug aan de middeleeuwse hoven die vergelijkbare had maar geen aangestelde van het gezag was.

Evaluatie: De Cantor zijn functie wordt grotendeels geëvalueerd op basis van de cantussen die hij voorzit en organiseert. Hij staat hierbij in nauw contact met de Praeses