Andere Praesidia

Andere Praesidia

Bestaat uit: Praesidiumleden van andere clubs
Beschrijving: zie Praesidium
Rangorde: Afhankelijk van lidmaatschap. Ander Praesidiumlid kan zowel steunend lid zijn bij de eigen club alsook een gewone sympathisant.
Rechten: Afhankelijk van het georganiseerde event zijn zij al dan niet welkom. (vb. Niet welkom op bvb specifieke Ledencantus) – zij kunnen geen commando’s geven.
Plichten: Dienen zich te schikken naar het gewoonterecht van de club.